FAU

Plakat med teksten "FAU".

Det velges en representant og en vara fra hver klasse/ gruppe. FAU har møte 3- 4 ganger pr. halvår, og har ansvar for juleball, 17. mai-frokost, natteravning o.a. Utvalget er det viktigste samarbeidsorganet mellom skole og hjem.

Kl

Navn

 

Navn (vara)

 

1A

Ellen Collin
 
Torgeir Letting
 

1B

Bente Marie Widell
 
Janne Buer
 

2A

Bernt Jacobsen
 

 

 

2B

Inga Bejer Engh 
 

 

 

2C

Kathe Kittelsen
     

3

Cathrine Hansen Furseth
     

4A

Lene Malerød
     

4B

Henriette Bryhn Selvaag
 

 

 

5

Anne Graadahl
 

 

 

8A

Cathrine Foss Stene
 

 

 

8B

Razita Kaimova
 
Synnøve Margrethe Konglevoll
 

8C

Sissi Wright
 

 

 

9X

Oddveig Helland
 

 

 

9Y

Heidi Iversen
 

 

 

9Z

Veronica Hersløv
 

 

 

10A

Linda Larsen Nalbant
 

 

 

10B

Anita Seierstad
     

10C

 

 

K

 

10D

 

Spes.avd.

Kathrine Ritari

 

Kai Frost