Permisjonsreglement

Fra høsten 2019 er det et nytt skjema for å søke om permisjon fra opplæringen. Det finner du her:

Link til søknadsskjema om permisjon fra opplæringen


Veiledning i hvordan man går fram for å søke, finner du på denne lenken:

Søkeveiledning