Hovedseksjon

Regler & rutiner

Aktivitetsskolen grønn logo (stor)

Her ligger det informasjon om de ulike regler og rutiner vi har på AKS Bjørnsletta.

På høyre side ligger det vedlagt lenker til Oslo kommune sine hjemmesider og andre PDF filer med informasjon om rutiner rundt ulike temaer på AKS Bjørnsletta.