Hovedseksjon

Oppstartsukene i august - 1.-7.tr -2024

AKS-figurer-blå

Informasjon om oppstartsukene i 2023 ligger ute.

Merk at vi holder stengt tirsdag 01.08.23 og torsdag 17.08.23 på grunn av felles planleggingsdag med skolen.

Vi gleder oss til å ta imot nye og gamle elever etter sommerferien.