Hovedseksjon

Oppstart på AKS - 2022

AKS-figurer-blå

Informasjon om oppstartsukene i 2022 kommer iløpet av mai 2022.

Opplegget fra 2021 ligger her for å gi dere et eksempel på hvordan oppstartsukene er organisert. 

Vi gleder oss til å ta imot nye og gamle elever etter sommerferien.