Oppstart på AKS- august 2020

AKS-figurer-gul

Hei og velkommen til nye og gamle elever på AKS Bjørnsletta. 

Her finner du informasjon om aktivitetsopplegget og hvordan du melder deg på oppstartukene på AKS Bjørnsletta.