Ledelse og ansatte

Ledelse og administrasjon:

Rektor:

Johanna Lervik

Assisterende rektor og avdelingsleder 9.–10. trinn:

Unni Eik

Avdelingsleder 6.-8. trinn:

Lise Skudvig

Avdelingsleder 1.-5. trinn:

Jannicke Veum-Søhoel

Avdelingsleder AKS:

Kine Iljen Ervik

Avdelingsleder Spesialavdelingen:

Line Nordås, Joachim Aamodt (ass. avdelingsleder)

Rådgiver 8.-10: 

Elin Thygesen

Sosiallærer 1.-7. trinn:

Tone Spilling

IKT-ansvarlig:

Esben Enoksen

Saksbehandlere på kontoret:

Therese Mejlænder-Larsen 

Birgit Müller Helgaker

Sekretær på kontoret:
Cathrine Sommerstad

Vaktmester:

Gheorghe Dolf Baier

Hovedverneombud:

Dana Moen

Kontaktlærere på barnetrinnet: 

1. trinn

1A: Anna-Maria Mersina
1B: Vilde Amundsen, Kristin Skåleskog

Faglærer:  Hanne Ramstad

2. trinn

2A: Soma Farhadi
2B: Jostein Stabell

Faglærer: Rita Tidemand-Johannessen
Leselærer: Wivian Renèe Kristiansen
Spesialpedagog: Jenny Miller

3. trinn

3A: Trude Brandt
3B: Vanja Dahl Mostue, Frederick Korneliussen

Leselærer: Wivian Renèe Kristiansen
Spesialpedagog: Jenny Miller

4. trinn

4A: Marthe H.Thorsen
4B: Lila Isabel Nord
4C: Berit Bertling

Faglærer: Runar Helland Åmot, Mariann Blom
Spesialpedagog: Kine Hermansen

5. trinn

5A: Jenny Johansen, Anders Røe
5B: Camilla Therese Grønseth, Truls Johansen

6. trinn

6A: Hege Iren Amundsen
6B: Tonje Andresen
6C: Renate Ingvartsen, Nils Kristian Holthe

7. trinn

7A: Christoffer Arnesen

Kontaktlærere på ungdomstrinnet

8. trinn

8A: Åsmund Vonheim, Ingun Thoresen
8B: Nora Cecilia Ekmann, Gitte Luchega
8C: Turid Tronstad, Emilie Victoria Malfoy
8D: Olga Lytvynova-Eriksen, Halvor Heger

9. trinn

9A: Christopher Allen Sutherland, Benjamin Bårdsnes Bjørn
9B: Kari Eri Myhre, Monica Bellemin-Laponnaz
9C: Jon Robin Halle, Jon Asgeir Lystvet
9D: Pernille SvarstadHilde Kristine Tveten

Faglærer: Maja Gløtta

10. trinn

10A: Trude Hofland, Magnus Langdahl
10B: Dana Moen, Sara Helen Solberg
10C: Fredrik Rustøen, Thomas Vasdal

Faglærer: Maja Gløtta

Spesialavdelingen:

Arne Lunde
Elin Kongsvik
Mona Stenseth
Einar Tveito Lundefaret
Olav T. Østby

Aktivitetsskolen (AKS):

Storebjørn

Baseleder: Maria Kivle
storebjorn.bjornsletta@osloskolen.no

Lillebjørn

Baseleder: Hannah Halvorsen With
lillebjorn.bjornsletta@osloskolen.no

Helsesykepleiere

Barnetrinnet: 

Linda Bergfjord
Mobil: 952 98 329

Ungdomstrinnet:

Hedwig Aksnes 
Mobil: 953 07 322