Hovedseksjon

Ledelse og ansatte

Ledelse og administrasjon:

Rektor:

Johanna Lervik

Assisterende rektor og avdelingsleder 10. trinn:

Unni Eik

Avdelingsleder 8. og 9. trinn:

Lise Skudvig

Avdelingsleder 1.-4. trinn:

Tone Knutsen 

Avdelingsleder 5.-7.trinn

Asgeir Lystvet

Avdelingsleder AKS:

Kine Iljen Ervik 

Basekoordinator Lillebjørn:

Hanna Halvorsen With

Basekoordinator Storebjørn: 

Maria Kivle

Avdelingsleder Spesialavdelingen:

Line Nordås, Joachim Aamodt (ass. avdelingsleder)

Rådgiver 8.-10: 

Elin Thygesen

IKT-ansvarlig:

Esben Enoksen

Saksbehandlere på kontoret:

Birgit Müller Helgaker

Sekretær på kontoret:

Cathrine Sommerstad

Vaktmester:

Gheorghe Dolf Baier

Hovedverneombud:

Dana Moen

Kontaktlærere på barnetrinnet: 

1. trinn

1A: Gabrijela Bugarski (kontaktlærer)
1B: Annikann Gaustad (kontaktlærer)
1A/B: June Halvorsen (lærer)

2. trinn

2A: Jeanette Strøm Junker (kontaktlærer)
2B: Berit Bertling (kontaktlærer)
Spesialpedagoger: Katja og Marthe

3. trinn

3A: Soma Farhadi (kontaktlærer)
3B: Marius Grønnern (kontaktlærer)

4. trinn

4A: Nathalie Bjåland (kontaktlærer)
4B: Kristoffer Naujokat (kontaktlærer)

5. trinn

5A: Marthe heum Thorsen (kontaktlærer)
5B: Mariann Kvandal Blom (kontaktlærer)
5C: Christoffer Arnesen (kontaktlærer)

6. trinn

6A: Anders Røe, Jenny Johansen
6B: Truls Johansen, Camilla Therese Grøseth

7. trinn

7A: Hege Iren Amundsen (kontaktlærer)
7B: Tonje Andresen (kontaktlærer)
7C: Nils Kristian Holte

Kontaktlærere på ungdomstrinnet

8. trinn

8A: Hans Støyva, Trude Hofland, Jonathan Gassama Eriksen
8B: Dana Moen, Hilde Kristine Tveten, Jonathan Gassama Eriksen, Elin Kongsvik
8C: Kelli Marie Carlsen, Thomas Vasdal, Marie Folkeson
8D: Magnus Langdahl, Janne Bjørg Hurum

9. trinn

9A: Åsmund Sælid Vonnheim, Ingun Thoresen
9B: Nora Cecilia Ekmann Myrvang, Gitte Franscine Robles Lechuga
9C: Turid Tronstad, Emilie Victoria Rise Malfoy
9D: Halvor Heger, Kjersti Svenskerud Bækkedal

10. trinn

10A: Christopher Allen Sutherland, Benjamin Bårdsnes Bjørn
10B: Monica Bellimin, Kari Eri Myhre
10C: Ingrid Hamarsland, Jon Robin Halle, Frederikke Brænd Østbye (Assistent)
10D: Sara Helen Solberg, Fredrik Rustøen
Faglærer: Kristian Lausund og Ole Tommy Andersen

Spesialpedagoger

Marte Hollakleiv Storliløkken. Epost: marte.storlilokken@osloskolen.no: 1. og 4. trinn.  
Katja Gjendem. Epost: katja.gjendem@osloskolen.no.  2. trinn
Sine Juklerød Tollefsrud. Epost: sine.tollefsrud@osloskolen.no. 3. og 4. trinn
Kine Hermansen. Epost: kine.hermansen@osloskolen.no 5. trinn
Ane Bjerknes Soløy. Epost: ane.soloy@osloskolen.no 6.trinn
Jenny Marie Miller. Epost: jenny.miller@osloskolen.no 7. trinn

Spesialpedagogisk koordinator 1-7 trinn: Caroline Trondsæther. Epost: caroline.trondsather@osloskolen.no

Spesialavdelingen:

Arne Lunde
Elin Kongsvik
Mona Stenseth
Einar Tveito Lundefaret
Olav T. Østby

Helsesykepleiere

Barnetrinnet: 

Linda Bergfjord
Mobil: 952 98 329

Ungdomstrinnet:

Hedwig Aksnes 
Mobil: 953 07 322