Hovedseksjon

Leie av skolelokaler

Flerbrukshallen til Bjørnsletta skole

Her ligger priser, søknadsskjema, forskrifter og veiledende begreper som brukes i søknadsskjema. Ved spørsmål ta kontakt med administrasjonen.

Telefon: 23468580