Hovedseksjon

Valgfag

Jente i labfrakk blander kjemiske stoffer i et reagensrør

Elevene velger valgfag for hvert år på ungdomstrinnet. Nytt valgfag alle tre trinn vil gi standpunktkarakter for hvert år. Det regnes da snitt av disse tre som vil stå på vitnemålet etter 10. trinn.


Nytt valgfag for 9.trinn som beholdes i 10. trinn, vil gi standpunkt for 8. trinn, terminkarakter for 9.trinn og standpunkt for 10. trinn. Det regnes da et snitt av standpunkt for 8. og 10. trinn som vil stå på vitnemålet.

Det samme valgfaget alle tre år vil gi terminkarakterer 8. og 9.trinn og standpunktkarakter 10. trinn som vil stå på vitnemålet.

 

Her er valgfagene som tilbys på Bjørnsletta skole:

·Friluftsliv (NMF01‑02)
·Programmering (PRG01‑02)
·Design og redesign (DOR01‑02)
·Produksjon for scene (SOS01‑02)
·Medier og kommunikasjon (MOI01‑02)
·Fysisk aktivitet og helse (FAH01‑02)
·Utvikling av produkter og tjenester (PVT01‑02)
·Innsats for andre (IF01-02)

 

Les mer om valgfagene i presentasjonen.