Hovedseksjon

Valgfag

Jente i labfrakk blander kjemiske stoffer i et reagensrør

Elevene velger valgfag for hvert år på ungdomstrinnet. Nytt valgfag alle tre trinn vil gi standpunktkarakter for hvert år. Det regnes da snitt av disse tre som vil stå på vitnemålet etter 10. trinn.


Nytt valgfag for 9.trinn som beholdes i 10. trinn, vil gi standpunkt for 8. trinn, terminkarakter for 9.trinn og standpunkt for 10. trinn. Det regnes da et snitt av standpunkt for 8. og 10. trinn som vil stå på vitnemålet.

Det samme valgfaget alle tre år vil gi terminkarakterer 8. og 9.trinn og standpunktkarakter 10. trinn som vil stå på vitnemålet.

 

Her er valgfagene som tilbys på Bjørnsletta skole:

  • Programmering (tilbys første gang i skoleåret 2020/21)
  • Reiseliv (tilbys første gang i skoleåret 2020/21)
  • Medier og informasjon
  • Friluftsliv
  • Design og redesign/Levende kulturarv
  • Produksjon av varer og tjenester
  • Fysisk aktivitet og helse

 

Mer om valgfagene nedenfor:

PROGRAMMERING:
Mange av fremtidens jobber vil kreve forståelse for hvordan digital teknologi fungerer. Dere, elever, skal lære dere å løse problemer ved hjelp av programmering, også kjent som algoritmisk tankegang. Valgfaget er målrettet til å gi dere grunnleggende ferdigheter i programmering som er med på å forberede dere for fremtidige hightech-jobber, i tillegg til å øke forståelsen for naturvitenskapelige og matematiske problemer.
I dette faget skal dere lære grunnleggende programmering ved å bruke blokk-programmering i Scratch og Python programmeringsspråk. Dere skal utvikle egne dataprogrammer i Scratch og Python, både individuelt og i gruppene, og forbedre eksisterende programmer.

REISELIV:
Å reise gir mange spennende muligheter. Mange elsker å reise for å oppleve nye og uforglemmelige ting, lære mer om verden og andre kulturer, utfordre seg selv, slappe av, eller oppleve nye eventyr.
I dette valgfaget kommer vi til å utforske forskjellige områder innenfor turisme. Det blir en kombinasjon av å utforske og å planlegge forskjellige turer, samtidig som det blir flere praktiske oppgaver.
Det kan f.eks. være å planlegge reiser og drømmereiser i inn- og utland, finne ut hva en flyvert gjør, lage turistbrosjyrer for kommunen, delta på reiselivsmesse, være turist i egen by, utforske turistmål i Oslo, planlegge klasseturer, osv. Deres egne interesser og ønsker kommer til å påvirke hvilke oppgaver vi gjennomfører. 

MEDIER OG INFORMASJON:
Mediene spiller en sentral rolle i samfunnet, og de har stor gjennomslagskraft som kilde for informasjon. Valgfaget Medier og informasjon kan bidra til at elevene får erfaring med og innsikt i hvordan de aktivt kan ta i bruk informasjonsteknologi i hverdagen.
Opplæringen i valgfaget kan bidra til å styrke elevenes formidlingsferdigheter og gi grunnleggende kunnskap om det lovverket som er knyttet til publisering.

NATUR, MILJØ OG FRILUFTSLIV:
Valgfaget skal bidra til at elever får et nært og godt forhold til naturen, både som et sted å være, et sted å lære og et sted å høste. Elevene skal erfare glede ved å være ute i naturen gjennom aktiviteter, rekreasjon og opplevelser. Faget kan bidra til at elevene får en forståelse for at naturen har en tålegrense som vi ikke bør overskride. Gjennom valgfaget skal elevene erfare hvordan vi kan ta vare på naturen og miljøet ved å legge forholdene til rette for en bærekraftig utvikling.

DESIGN OG REDESIGN/LEVENDE KULTURARV:
I dette faget skal elevene lære å jobbe i de ulike fasene i en designprosess fram til et ferdig produkt, gjerne med fokus på gjenbruk og resirkulering av materialer. Valgfaget egner seg godt til tverrfaglig arbeid mellom kunst og håndverk, naturfag og samfunnsfag, osv. Design og redesign berører også andre valgfag, som produksjon av varer og tjenester. Eksempler kan være design av produkter for elevbedrifter.

PRODUKSJON AV VARER OG TJENESTER:
Faget handler om å starte, drifte og avvikle en elevbedrift. Du skal kunne planlegge, starte opp og være med på å drive en skolekantine tilpasset kundegruppen. Du skal kunne jobbe effektivt, delta aktivt og ta ansvar for produksjon og salg av mat i skolekantinen ved Bjørnsletta skole. Du skal også vise god orden og hygiene når dere produserer mat.


FYSISK AKTIVITET OG HELSE:
skal bidra til at den enkelte elev får bedre fysisk helse og bedre trivsel. Samtidig kan faget være med på å bidra til et mer praktisk og motiverende ungdomstrinn.
Faget har to hovedområder: Fysiske aktiviteter og kosthold og helse.
Praktiske eksempler på fysiske aktiviteter: turn, yoga og styrketrening, sykkeltur, svømming, ballspill,ishockey, planlegge og gjennomføre eget aktivitets og kostholdsopplegg.
Praktiske eksempler på kosthold og helse: Gruppeoppgave om livsstilssykdommer. Tilberede enkle og ernæringsmessige måltider