Hovedseksjon

Heldags-AKS/Ferier

Barn på huskestativ

Her finner du lenker til påmelding for heldags-AKS i feriene på AKS. 

Ferietilbudet til Hiet vil være sammen med 1.-4. trinn. 
Ved oppstartuker og sommer-AKS har Hiet eget opplegg, og opplegget vil være tilgjenglig her om ikke annen beskjed er gitt.