Kontakt AKS

Aktivitetsskolen rosa logo (stor)

AKS-leder: (i permisjon)

Kine Iljen Ervik
E-post: kine.iljen.ervik@ude.oslo.kommune.no

Vikar for AKS-leder:

Erik Haavik
E-post: erik.haavik@osloskolen.no
Telefon: 90709982

Lillebjørn (1.–2. trinn):

E-post: lillebjorn.bjornsletta@osloskolen.no
Telefon: 90834588                                                                            
Basekoordinator: Hannah Halvorsen With

Storebjørn (3.–4. trinn):

Epost: storebjorn.bjornsletta@osloskolen.no                              
Telefon: 46804025
Basekoordinator: Maria Kivle