Kontakt AKS

Kreativ med leire og former

AKS-leder:

Kine Iljen Ervik
E-post: kine.iljen.ervik@ude.oslo.kommune.no
Telefon: 23468580
Mobil: 90415188

Lillebjørn (1.–2. trinn):                                            

Epost: lillebjorn.bjornsletta@osloskolen.no                                 
Telefon: 90834588                                                                            

Baseleder:

Hannah Halvorsen With

Storebjørn (3.–4. trinn):                                         

Epost: storebjorn.bjornsletta@osloskolen.no                              
Telefon: 46804025                                                                            

Baseleder Storebjørn:

Maud Naomi Maassen