Hovedseksjon

Leksehjelp

Elever i klasserom

På de laveste trinnene, 1.-4.trinn, foregår leksehjelpen i den tida elevene er på AKS (Aktivitetsskolen).

Mellomtrinnet, 5.-7-trinn, har tilbud om leksehjelp rett etter skoletid tre dager i uka:

  • mandag kl.13.30 - 14.30 (7.trinn)
  • tirsdag kl 13.45 - 15.05 (6.trinn)
  • onsdag kl 12.50 - 13.50 (5.trinn)

På ungdomstrinnet, 8.-10. trinn, har alle elevene faget LKB på timeplanen. I denne timen jobber elevene blant annet med ukas arbeidsplan under veiledning av en av sine egne faglærere/kontaktlærere. LKB er forkortelse for Lekser, Kurs og Begreper, og man har i denne timen også fokus på ulike former for læringsstrategier og opplæring i bruk av hjelpemidler som for eksempel CD-ord.
 

Om leksearbeid

Opplæringsloven sier at skolen skal gi tilbud om leksearbeid. Tilbudet er valgfritt, men det forventes at elever som har meldt seg på, møter presis. Tilbudet om leksearbeid på skolen erstatter ikke foresattes oppfølging av elevens skolearbeid. Å følge med på elevenes leksearbeid gir foresatte en god orientering om hva elevene lærer på skolen og bidrar til å vise interesse for elevenes læring. Forskning viser at elever som har foresatte som er opptatt av og viser interesse for hva elevene lærer, scorer høyere på kartlegginger og nasjonale prøver.