Leksehjelp

Elever i klasserom
  • Faste leksedager for 4. trinn er mandag og torsdag fra 14.30 til 15.15. 
  • Faste leksedager for ungdomsskolen er mandag til torsdag etter skoletid frem til 16.00. 

Om leksearbeid

Opplæringsloven sier at skolen skal gi tilbud om leksearbeid. Tilbudet er valgfritt, men det forventes at elever som har meldt seg på, møter presis. Tilbudet om leksearbeid på skolen erstatter ikke foresattes oppfølging av elevens skolearbeid. Å følge med på elevenes leksearbeid gir foresatte en god orientering om hva elevene lærer på skolen og bidrar til å vise interesse for elevenes læring. Forskning viser at elever som har foresatte som er opptatt av og viser interesse for hva elevene lærer, scorer høyere på kartlegginger og nasjonale prøver.