23.8.2019: I uke 35 (26.-30.august) er det aksjonsuke mot hodelus på Bjørnsletta skole. Folkehelseinstituttet oppfordrer alle landets...

15.8.2019: Digital kommunikasjon mellom hjem og skole via appen "Skolemelding" ble innført i Osloskolen høsten 2018. Appen er gratis, og...

15.8.2019: Første skoledag etter sommeren er mandag 19.august. Her er oppmøtetidene for hvert trinn. Husk matpakke!

12.8.2019: Foreldrene til høstens nye 8.trinnselever ønskes velkommen til foreldremøte allerede kvelden første skoledag, mandag 19.august.

21.6.2019: Nå og da sender rektor ut infobrev til de foresatte ved Bjørnsletta skole. Denne uka har det kommet et nytt brev.

13.6.2019: Etter pålegg fra Datatilsynet endres rutinene for å melde fravær for eget barn til skolen med virkning fra fredag 14.juni....

11.6.2019: Årets avgangskull, 2003-kullet, ønskes hjertelig velkommen med foresatte til høytidelig avslutning på 10 års skolegang og...

23.8.2019: I uke 35 (26.-30.august) er det aksjonsuke mot hodelus på Bjørnsletta skole. Folkehelseinstituttet oppfordrer alle landets...

15.8.2019: Digital kommunikasjon mellom hjem og skole via appen "Skolemelding" ble innført i Osloskolen høsten 2018. Appen er gratis, og...

15.8.2019: Første skoledag etter sommeren er mandag 19.august. Her er oppmøtetidene for hvert trinn. Husk matpakke!

12.8.2019: Foreldrene til høstens nye 8.trinnselever ønskes velkommen til foreldremøte allerede kvelden første skoledag, mandag 19.august.

21.6.2019: Nå og da sender rektor ut infobrev til de foresatte ved Bjørnsletta skole. Denne uka har det kommet et nytt brev.

13.6.2019: Etter pålegg fra Datatilsynet endres rutinene for å melde fravær for eget barn til skolen med virkning fra fredag 14.juni....

11.6.2019: Årets avgangskull, 2003-kullet, ønskes hjertelig velkommen med foresatte til høytidelig avslutning på 10 års skolegang og...