Språkfag

Elev i klasserom. Ung gutt skriver.

Fremmedspråkenes felles læreplan med kompetansemål etter 10.trinn kan du lese her:
Læreplan for fremmedspråk

 

Læreplan for norsk fordypning med kompetansemål etter 10.trinn kan du lese her:
Læreplan for norsk fordypning