Hovedseksjon

Språkfag

Elev i klasserom. Ung gutt skriver.

Fremmedspråkenes felles læreplan med kompetansemål etter 10. trinn kan du lese her:
Læreplan for fremmedspråk

Læreplan for norsk fordypning med kompetansemål etter 10.trinn kan du lese her:
Læreplan for norsk fordypning

Den nye versjonen av læreplanen for fremmedspråk blir gradvis innført fra 1.8.2020. Les mer her:
Gyldighet og innføring