Skolerådgiver

Kreative sitteplasser i skolegården til Bjørnsletta skole

Rådgiveren kan også nås via telefon 22468580/ 954 77 229 og e-post elin.thygesen@ude.oslo.kommune.no 

 

Rågiverens rolle er:

  • å hjelpe til med overgangen fra barneskole til ungdomsskole og fra ungdomsskole til videregående skole
  • å hjelpe elevene med å finne seg til rette slik at de trives på skolen (sosialpedagogisk rådgivning)
  • å samarbeide med eksterne instanser som for eksempel PPT, BUP, helsesøster og politi

 

Nyttige lenker til andre nettsteder:

 

INFOMØTE om vgs 24.10.2018

Onsdag 24.oktober ble det avholdt informasjonsmøte på Bjørnsletta skole, der elever på 10.trinn og deres foresatte fikk informasjon om hvilke valgmuligheter de har innenfor videregående opplæring i Oslo.

 

Her er informasjonen som ble presentert.

 

Filmen vist i powerpointen, ser du HER.

Julia og Tom skal velge mellom yrkesfaglig og studieforberedende etter 10.klasse