Hovedseksjon

Skolerådgiver

Rådgiver Elin Thygesen kan også nås via telefon 22468580/ 954 77 229 og e-post elin.thygesen@ude.oslo.kommune.no

Rågiverens rolle er:

  • å hjelpe til med overgangen fra barneskole til ungdomsskole og fra ungdomsskole til videregående skole
  • å hjelpe elevene med å finne seg til rette slik at de trives på skolen (sosialpedagogisk rådgivning)
  • å samarbeide med eksterne instanser som for eksempel PPT, BUP, helsesøster og politi


Nyttige lenker til andre nettsteder:

Kreative sitteplasser i skolegården til Bjørnsletta skole