Driftsstyret

Medlemmer:

 

Anne Graadahl                  Leder og foreldrerepresentant

Jan Terje Bakler                  politisk oppnevnt medlem,  H
Helen Gjester                      politisk oppnevnt medlem,  H
Knut Riis                              politisk oppnevnt medlem,   F
Joon Nilsen                          ansatterepresentant
Benjamin Bjørn                   ansatterepresentant
Svein-Tore Omdahl            foreldrerepresentant

                                               elevrepresentant

 Frode Thorstad:                 rektor/ sekretær

 

Varamedlemmer:

 

Katinka Leiner
Kristian Oppebøen
Øyvind Byhring

Ingun Thoresen                  ansatterepresentant

Samia R. Martinsen           foreldrerepresentant

                                              elevrepresentant