Driftsstyret (under oppdatering)

Lærere på læreværelse

Medlemmer:

Anne Graadahl                   leder og foreldrerepresentant

Jan Terje Bakler                  politisk oppnevnt medlem,  H
Helen Gjester                      politisk oppnevnt medlem,  H
Knut Riis                              politisk oppnevnt medlem,   F
Joon Nilsen                          ansatterepresentant
Benjamin Bjørn                   ansatterepresentant
Marianne Schei                   foreldrerepresentant

 XX                                         elevrepresentant
John Christian Myrlund      rektor/ sekretær

 

Varamedlemmer:

Katinka Leiner

Kristian Oppebøen
Øyvind Byhring

Ingun Thoresen                  ansatterepresentant

Samia R. Martinsen           foreldrerepresentant

YY                                         elevrepresentant