Driftsstyret

Medlemmer:

 

Anne Graadahl                  Leder og foreldrerepresentant

Jan Terje Bakler                  politisk oppnevnt medlem,  H
Helen Gjester                      politisk oppnevnt medlem,  H
Knut Riis                              politisk oppnevnt medlem,   F
Joon Nilsen                          ansatterepresentant
Benjamin Bjørn                   ansatterepresentant
Svein-Tore Omdahl            foreldrerepresentant

                                               elevrepresentant

 Frode Thorstad:                 rektor/ sekretær

 

Varamedlemmer:

 

Ingrid Hopp                        politisk oppnevnt vara, H
Hilbert Eilertsen                 politisk oppnevnt vara, H
Anne Lindvig                       politisk oppnevnt vara, F

Ingun Thoresen                  ansatterepresentant

Samia R. Martinsen           foreldrerepresentant

                                              elevrepresentant