Hovedseksjon

Vitnemål

Etter 10 år i grunnskolen får elevene vitnemål. Dette deles ut i en egen seremoni den siste skoleuka før sommeren, på kveldstid med de foresatte til stede.

På vitnemålet vil det stå hvilke karakterer eleven har oppnådd i fagene på ungdomstrinnet (8.-10.klasse). 

Vitnemålsutdeling for skoleåret 2020/2021 er torsdag 17. juni 2021 klokken 18.00.