Hovedseksjon

Future Built-bygg

Flerbrukshallen til Bjørnsletta skole

Hva er FutureBuilt?

FutureBuilt er et nasjonalt og internasjonalt utstillingsvindu for de mest ambisiøse aktørene i byggenæringen. Forbildeprosjektene i FutureBuilt skal redusere klimagassutslippene for byggene i et livsløpsperspektiv, både i byggefasen og under drift. Prosjektene som inngår i FutureBuilt-konseptet forplikter seg til å oppfylle et sett med kvalitetskriterier, samt å dokumentere at disse kvalitetene oppnås. I praksis innebærer kriteriene at nybygg må oppfylle minimum "nær null"-energinivå, "null"-energinivå eller "plussenergi"-nivå. God lokalisering, mobilitetsplanlegging og miljøvennlige transporttiltak skal redusere utslipp fra transport til og fra bygget.

 

Hvem står bak FutureBuilt?

Partnere i FutureBuilt er kommunene Oslo, Asker, Bærum og Drammen, samt Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Husbanken, Enova, Direktoratet for byggkvalitet, Grønn Byggallianse og Norske arkitekters landsforbund. Kommunene bruker FutureBuilt som en arena for å utvikle egen kompetanse, arbeidsmåter, rammebetingelser og virkemidler som stimulerer til klimavennlig arkitektur og byutvikling.

 

FutureBuilt-særpreget ved Bjørnsletta skole

Bjørnsletta skole er hovedstadens første passivskole, og den har en naturvitenskapelig profil som skal stimulere til nysgjerrighet og undring, og skoleanlegget med det gjennomtenkte uteområdet støtter opp under denne profilen.

Bjørnsletta skole ligger rett ved Åsjordet t-banestasjon på Kolsås-Mortensrud-banen, og det er bussholdeplasser i nærheten.

Skolen er organisert bygget slik at mesteparten av naturområdene i ytterkanten av tomten kunne bevares. Bruk av naturstein og trekledning som fasadematerialer gjør at skolebygget skal harmonisere med bebyggelsen rundt.

Skolens utearealer er delt opp i tre forskjellige områder for de tre aldersgruppene på trinnene 1-10, med et eget område for spesialavdelingen ved skolen. Elevene finner informasjonstavler om miljøbevisste materialvalg og om det daglige energi- og vannforbruket. Bruk av alternative energikilder formidles i undervisningen.

De viktigste klimagasstiltaktene for prosjektet Bjørnsletta skole har vært:

  • bruk av miljøriktige materialer, optimalisering og reduserte materialmengder: bubble deck, lavkarbonbetong, resirkulert konstruksjonsstål og gips, kledning i tre og naturstein
  • lav U-verdi i vegger, gulv, tak og vinduer som oppfyller passivhusstandard
  • effektiv varmepumpe (geovarme) som skal dekke behovet for oppvarming og tappevann
  • ventilasjon med høy varmegjenvinning og aktiv tillufts-ventiler
  • forbedret tilrettelegging for gående og syklende

Skolen har daglysstyrt belysning inne og LED utendørs. Det er ellers utført en rekke småtiltak som i sum har stor betydning for det årlige energiforbruket.

 

Veidekkes miljøpris for 2015 gikk til Bjørnsletta skole.

 

KILDE: FutureBuilt.no

Gjerde av pil i skolegården til Bjørnsletta skole
Kreative sitteplasser i skolegården til Bjørnsletta skole
Merking av seljetre med plakett om seljetrærs alder