Hovedseksjon

PPT (pedagogisk-psykologisk tjeneste)

Seks armer i ulike farger som strekker seg i været.

PPT utreder behov for spesialundervisning og gir råd/veiledning på individ- og systemnivå.

Før det fattes vedtak om spesialundervisning skal det foreligge en sakkyndig vurdering utarbeidet av Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT).

 

Rådgiver

Silje Bentzen
Pedagogisk-psykologisk rådgiver
+47 48251782
silje.bentzen@ude.oslo.kommune.no