Skolefakta

Fem videregåendeskoleelever

Bjørnslettas visjon: Vi gjør hverandre bedre!

 

Bjørnsletta skole er fra skoleåret 2018-2019 en full 1-10-skole. I tillegg har skolen en avdeling for 12 elever med vansker innenfor autismespekteret. Avdelingen følger ABA-metodikk med svært gode resultater.

Skolen har jobbet med vurdering for læring og et godt miljø for læring i flere år, og satser  i tillegg spesielt på skriving. God underveisvurdering er en del av den daglige undervisningen, slik at eleven alltid skal vite hva hen må øve på for å bli bedre.

 

Skolen bruker ikke karakterer i underveisvurderingen på ungdomstrinnet. Elevene får en skriftlig midtveisvurdering med fokus på mestring og vekstpunkter to ganger i året. Bjørnsletta skole har et godt og inkluderende miljø, hvor alle anstrenger seg for at alle skal ha det bra.

 

Ta meg til statistikk og fakta om Bjørnsletta skole!