Ungdomslos

Ungdomslosen Faiza Ibrahim på Bjørnsletta skole

Faiza Kassim jobber som ungdomslos i Bydel Ullern, som prosjektmedarbeider i prosjektet Trygg Ung. Bjørnsletta skole er nå så heldig å få henne som lokal ungdomslos på ungdomstrinnet fra og med årsskiftet 2018/19.


Hva kan elevene bruke Faiza til?

Ungdomslosen Faiza vil går rundt i fellesarealet og være tilgjengelig for samtale i friminuttene. Kanskje du som elev bare er litt selskapssyk et friminutt, kanskje du bekymrer deg for noe - eller kanskje er det noe du trenger å snakke med en voksen om. Intet er for lite eller for stort. Faiza kan kontaktes ansikt til ansikt, eller hvis det er enklere: Per sms eller epost (se kontaktdetaljer nederst).

 

Men hva ER egentlig en ungdomslos?

En ungdomslos er en voksen som er utdannet til å være i ungdomsmiljøer og jobbe forebyggende for at alle skal ha det bra. En ungdomslos kan veilede og motivere både i saker som gjelder forhold på skolen, eller ting som har skjedd utenom skoletid, og kan også hjelpe til å gjøre overgangen fra barneskole til ungdomsskole og fra ungdomsskole til videregående skole til en god opplevelse for dem som bekymrer seg.

En ungdomslos har elevens selvfølelse og mestringsfølelse i fokus, og har kjennskap til hvor man kan få hjelp dersom det er mer dypereliggende utfordringer innenfor feltet psykisk helse som trenger oppfølging. Også foresatte kan henvende seg til ungdomslosen med sine spørsmål og bekymringer.

Ungdomslos-stillingen ligger under avdelingen for Kultur og oppvekst i bydelen, og dette er definert som et lavterskeltilbud med rom for alle på ulike nivåer.

 

Her er kontaktdetaljene til ungdomslosen på Bjørnsletta skole:

 

Faiza Kassim, ungdomslos

E-post: faiza.kassim@bun.oslo.komme.no

Telefon: 947 94 253