Elevkantine & skolefrukt

Baguette med pålegg

SKOLEFRUKTORDNING

Det er bestemt fra politisk hold at ungdomsskoleelevene i Osloskolen i skoleåret 2019/2020 skal få skolefrukt. Ved Bjørnsletta skole administreres det fra kantina, og ordenselevene i hver klasse på 8., 9. og 10.trinn henter frukt i en fruktkasse til resten av klassen i begynnelsen av 2.time onsdager, torsdag og fredager. De ukene da det er overskuddsfrukt (f.eks. pga spesialdager der elevene har vært avskåret fra fruktutdeling), deles det også ut mandager og tirsdager.