Hovedseksjon

Elevkantine & skolefrukt

Baguette med pålegg

Det er ungdomstrinnets valgfag "Produksjon av varer og tjenester" som står for matlaging og salg i kantina. Det er kun 10. trinn som kan handle  i kantina, de andre trinnene får kjøpe  fra grupperom kohortvis.

Med hensyn til smittevern og korona-tiltak er skolefrukt utsatt.