Elevrådet ved Bjørnsletta skole

To sommerskolenelever

Elevrådet består av tillitsvalgt med vara fra alle klassene på 5.-10.trinn.
Elevrådet har alltid en lærer som møter på alle elevrådets møter og fungerer som sekretær og kontaktperson til ledelsen.


I skoleåret 2018-2019 ledes elevrådet av denne ledertrioen:

  • Angela i 10a
  • Hannah i 10b
  • Felicia i 10b

Lærerrepresentant er Kelli Carlsen.