Elevrådet ved Bjørnsletta skole

To sommerskolenelever

Bjørnsletta skole har delt elevrådet i en barneskoledel og en ungdomsskoledel.

 

Elevrådet består av tillitsvalgt med vara fra alle klassene.
Elevrådet har alltid en lærer som møter på alle elevrådets møter og fungerer som sekretær og kontaktperson til ledelsen.


I skoleåret 2019-2020 ledes elevrådet 8.-10.trinn av Celine Moen (10B) og møtes i biblioteket hver første mandag i måneden kl.11.30-12.00.
Lærerrepresentant er Kelli Carlsen.

I skoleåret 2019-2020 er Janne Lindgaard lærerrepresentant for barneskolens elevråd.