Om AKS Bjørnsletta

Aktivitetsskolen grønn logo (stor)

AKS Bjørnsletta følger skolens målsetning:
Alle (elever) skal lære mest mulig, og prestere best mulig ut fra sine forutsetninger."

Vi tilbyr et bredt aktivitetstilbud med fokus på læringsstøttende aktiviteter gjennom lek og moro. Derfor er det viktig med ansatte med bred faglig kompetanse og tett samarbeid med skolen. Vi har engasjerte aktivitetsledere som lager morsomme og spennende lekpregede aktiviteter. Samtidig tilbyr vi påmeldingsaktiviteter tilpasset elevenes interesser og følger rammeplanen til aktivitetsskolen. Elevene er i sentrum og skal alltid føle trygghet, forutsigbarhet og tilhørighet til et godt miljø.

 

Målområdene i rammeplanen er:

·         Natur, miljø og bærekraftig utvikling

·         Kunst, kultur og kreativitet

·         Fysisk aktivitet

·         Mat og helse