Om AKS Bjørnsletta

Aktivitetsskolen grønn logo (stor)
 

Like ved Åsjordet t-banestasjon ligger Bjørnsletta skole og Aktivitetsskolen Bjørnsletta. Skolebygget stod ferdig i 2014. I tillegg til AKS-rommet og klasserommene i A-bygget, bruker vi ofte kunst- og håndverksrommet, danserommet, mat og helse-rommet og flerbrukshallen. Skolegården byr på blant annet fotballbane, klatrestativ og natursti.


Bygningsmassen til Bjørnsletta Skole består av tre forskjellige bygg: Bygg A, bygg B og bygg C. Bokstaven som hører til bygget,, står på dørene. Hvert bygg har tre etasjer, og alle bygg forbindes med hverandre gjennom en lang gang i 1. etasje. Aktivitetsskolens barn og foresatte skal benytte inngang A2 for inn- og 
utkryssing 

Kontaktlærer er foreldrenes hovedsamarbeidspartner når det gjelder barna. Skole og AKS samarbeider om barnas faglige utvikling og psykososiale miljø.  

Vi ønsker at de foresatte skal oppleve at AKS er et trygt og godt sted å være for barna. Det er derfor viktig for oss at man tar kontakt med oss med en gang det oppstår spørsmål rundt AKS eller barnets hverdag.

 

Årets ferier finner du i Skoleruta  for Osloskolen.