Hovedseksjon

Om AKS Bjørnsletta

Aktivitetsskolen grønn logo (stor)

Vi har engasjerte aktivitetsledere som lager morsomme og spennende lekpregede aktiviteter.

Samtidig tilbyr vi påmeldingsaktiviteter tilpasset elevenes interesser og følger rammeplanen til aktivitetsskolen. Elevene er i sentrum og skal alltid føle trygghet, forutsigbarhet og tilhørighet til et godt miljø.

Målområdene i rammeplanen er:

  • Natur, miljø og bærekraftig utvikling
  • Kunst, kultur og kreativitet
  • Fysisk aktivitet
  • Mat og helse