Om AKS Bjørnsletta

Aktivitetsskolen grønn logo (stor)

Aktivitetsskolen Bjørnsletta 

 – Informasjon, regler og rutiner skoleåret 2018/2019

 

 

Om Aktivitetsskolen Bjørnsletta  

Like ved Åsjordet t-banestasjon ligger Bjørnsletta skole og Aktivitetsskolen Bjørnsletta. Skolebygget stod ferdig i 2014. I tillegg til AKS-rommet og klasserommene i A-bygget, bruker vi ofte kunst- og håndverksrommet, danserommet, mat og helse-rommet og flerbrukshallen. Skolegården byr på blant annet fotballbane, klatrestativ og natursti.

Bygningsmassen til Bjørnsletta Skole består av tre forskjellige bygg: Bygg A, bygg B og bygg C. Bokstaven som hører til bygget,, står på dørene. Hvert bygg har tre etasjer, og alle bygg forbindes med hverandre gjennom en lang gang i 1. etasje. Aktivitetsskolens barn og foresatte skal benytte inngang A2 for inn- og 
utkryssing 

Kontaktlærer er foreldrenes hovedsamarbeidspartner når det gjelder barna. Skole og AKS samarbeider om barnas faglige utvikling og psykososiale miljø.  

Vi ønsker at de foresatte skal oppleve at AKS er et trygt og godt sted å være for barna. Det er derfor viktig for oss at man tar kontakt med oss med en gang det oppstår spørsmål rundt AKS eller barnets hverdag.

 

Regler på AKS 

AKS følger skolens reglement.   

 

Henteavtale/ kontakt mellom AKS og hjemmet 

Bjørnsletta AKS ber alle foresatte fylle ut en henteavtale som inneholder kontaktinformasjon til foresatte og andre voksne som kan hente barnet, informasjon om hvorvidt barnet skal gå hjem selv, og andre opplysninger om barnet som er viktig for AKS å vite, for eksempel om barnet har allergier eller mat barnet ikke kan spise og om barnet skal ha fullmakt. (Det siste gjelder kun 3. og 4. trinnselever) 

Henteavtalen gjelder i ett skoleår, eller til den blir oppdatert underveis i året av foresatte.   

Ved avvik fra henteavtalen må foresatte sende epost til basen innen kl 12:00 samme dag.  

 

Lillebjørn:  1.-2. trinn

lillebjorn.bjornsletta@osloskolen.no 

 

Storebjørn: 3.-4. trinn

storebjorn.bjornsletta@osloskolen.no 

Baselederne har kontortid fra kl.9 til kl.12.
Dersom du likevel trenger å få gitt beskjed, og det ikke er kontortid, 
må du ta kontakt direkte med riktig base pr. telefon. 

Lillebjørn: 90834588                                            Storebjørn: 468 04 025 

 

Avtaler mellom barn 

Hvis barnet skal være med en venn hjem, må dette avtales med foresatte dagen i forveien eller avtales etter de har gått hjem for dagen. AKS kan ikke ringe hjem for å lage avtaler, og barna har heller ikke anledning til å benytte egen telefon på AKS.  

 

Barns kontakt med foresatte i AKS-tiden 

Dersom et barn ønsker å få kontakt med sine foresatte i løpet av dagen på AKS, skal de henvende seg til en voksen som vurderer om det er nødvendig å ringe hjem.  Den voksne hjelper barnet med å ringe foresatte med AKS sin telefon.  Barna har ikke anledning til å bruke egne mobiltelefoner på AKS. 

 

Familiegrupper/felles bursdager/avslutninger på skolen o.l  

For å unngå forvirring rundt felles henting til for eksempel bursdagsfeiringer eller familiegrupper, ber vi dem som inviterer, sende en epost til AKS med navn på barna som skal delta. I tillegg må hvert barns foresatte gi beskjed til AKS dersom det i den forbindelse blir avvik fra henteavtalen.  

Ved avslutninger/bursdager som skal holdes på skolen etter AKS-tid, må foresatte gi beskjed til AKS dersom barnet skal være igjen utover det henteavtalen tilsier.  

 

Fullmakt 

"Fullmakt" betyr at barnet går hjem fra AKS når barnet selv ønsker. Fullmakt kan kun gis av foresatte til barn på 3. og 4. trinn. ”Fullmaktskjema” må signeres av foresatte. Barna må si ifra til klasseassistent ved innkryssing og ved utkryssing dersom de ikke skal være på AKS, eller ønsker å gå hjem. Hvis barnet gjentatte ganger glemmer å gi beskjed, trekkes fullmakten. AKS vil forsøke å ringe de foresatte til barn som ikke har sagt ifra om at de benytter fullmakten. 

 

Hjemsending: 

Vi sender barn hjem til faste tider, etter avtale, til følgende tider:

1.pulje kl.15.00

2.pulje kl.15.30

3.pulje kl.16.00

4.pulje kl.16.30

5.pulje kl.17.00  

 

Rutiner på AKS 

Åpningstider 

AKS har åpent mandag til fredag kl.7.30 til kl.17, og er stengt hele juli, på alle offentlige fridager og på alle helligdager, samt på julaften og på nyttårsaften.  

 

Morgenåpningog innkryssing 

Fra kl.7.30 til 8.15 er det morgenåpning på AKS.
Barn som kommer 
før kl. 8, krysser seg inn, henger fra seg tingene og går ned på AKS-rommet for å få en rolig start på dagen.
Barn som kommer 
etter kl. 8, krysser seg inn og går så ut for å leke.
Kl.8.15 blir dørene stengt, og det er ikke mulig å gå inn med sekk og annet utstyr før skolestart. 

 

Ettermiddag og utkryssing

På ettermiddagen blir barna krysset inn rett etter skoleslutt.

  • Mellom kl.13 og 13.30 er barna ute, og deretter spiser alle til kl. 14.
  • Mellom kl.14 og 15.30 har vi hovedaktiviteten, som finnes på ukeplanen.
  • Mellom kl.15.30 og 17 er vi enten ute eller på AKS-rommet, avhengig av været. 

 

Aktiviteter 

Årsplaner vil bli lagt ut på nettsidene, samt at det sendes ukeplan pr. epost hver uke. For noen aktiviteter er det fast påmelding og faste tider. Andre er mer spontane. Aktiviteter vil normalt være avsluttet før kl.16. 

 

Eksempel på dagsplan på AKS 

Kl 13-13.30: Innkryss i klasserom, leksetid og utetid 

Kl 13.30-14: Spisetid i eget klasserom 

Kl 14-16: Dagens aktiviteter. 

Kl 16-17: Innetid på AKS-rommet 

 

Hendelser i løpet av AKS-dagen 

De ansatte på AKS skal ta kontakt med foresatte hvis barnet har vært utsatt for hendelser eller er i situasjoner der det er viktig og nødvendig at foresatte får informasjon.   

  

Ferier 

AKS er åpent i skoleferien, utenom i juli og helligdager. I skolens ferier må barna komme før kl.10, slik at vi får gjennomført planlagte aktiviteter.
Det er forhåndspåmelding til alle ferier. 
 

I feriene har AKS åpent som vanlig. Vi planlegger mange morsomme aktiviteter og turer for å gi barna en fin ferie på AKS. 

I jule- og påskeferien, når det ofte er få barn på AKS, samarbeider vi med Lilleaker skole og Lysejordet skole. Det vil si at vi enten besøker en av naboskolene eller at naboskolene kommer på besøk til oss. På denne måten er det flere barn samlet, som gjør at barna har flere å leke med, og det gjør det mulig å planlegge morsomme og varierte aktiviteter! 

Årets ferier finner du i Skoleruta  for Osloskolen. 

 

Feriepåmelding 

Før hver ferie ber vi alle foresatte fylle ut et påmeldingsskjema. Dette gjelder både hvis deres barn skal komme og hvis det ikke skal komme på AKS i ferien. Antall påmeldte barn er utgangspunktet vårt for å forsikre nok bemanning, dermed er vi avhengig av å vite hvor mange barn som kommer så tidlig som mulig. Påmeldingsskjemaet blir sendt ut i forkant av feriene og skal fylles ut og leveres på nett innen fristen. Vi sender ut epost med lenke til påmelding i forkant.  

 

AKS i august 

I august 2018 har AKS heldagsåpent fra onsdag 1. august til og med fredag 17. august. For barn som skal begynne i 1. klasse satser vi på en rolig oppstart med fokus på å bli kjent med hverandre, bygget, og rutinene våre. For å skape en trygg omgivelse for de minste drar barna i 2. til 4. trinn på tur de fleste dagene. Når alle trinn er på skolen kan de møte hverandre for å leke sammen i uteområdene våre. 

Aktivitetene vi tilbyr for første klassen i denne perioden vil også være enkle og har som mål å gjøre barna kjent med utstyret vi har og hvordan vi bruker rommene våre.  

 

Foreldrerom 

Når AKS har heldagsåpent i august finnes det mulighet for foresatte å bli igjen på skolen mens barna gjør seg kjent. For foresatte som ønsker å være på skolen tilbyr vi et foreldrerom. Her er det mulig å bli kjent med andre foreldre med en kopp te eller kaffe. Foreldrerommet er i nærheten av inn- og utkryss i 2. etasje og er åpent når AKS har åpent fra 1. til og med 17. august. 

 

 

Lekser 

AKS tilrettelegger for lekselesing for 2. trinn, 3. trinn og 4. trinn til faste tider. Foresatte er ansvarlig for at barna gjør lekser og kvaliteten på arbeidet. Assistentene vil hjelpe barna og forsøke å se over arbeidet deres. Noen ganger vil barna ha så mye lekser at tiden på AKS ikke strekker til. Da må resten av leksene gjøres hjemme. 

 

Leksetid på AKS er frivillig. Det vil si at barna selv bestemmer om de vil være med på lekselesing eller ikke. De kan velge fra dag til dag, og vil ikke bli tvunget til å være med.  

 

Mat og drikke 

Barna spiser medbrakt matpakke. Barna får frukt hver dag. Alle spisegruppene ledes av en voksen. Denne kontrollerer at alle som er påmeldt er til stede, og sørger for at det er en hyggelig atmosfære på spisegruppen. Pass på at barna har med nok mat til spisetiden på AKS. Det kan være nødvendig å pakke to matbokser da noen spiser opp all maten på skolen. Egen drikkeflaske er lurt. Den kan også etterfylles med vann.  Vi har dessverre ikke kapasitet i kjøleskap til at barnas medbrakte mat kan oppbevares der.  Barnas matpakker må derfor ligge i sekken. 

 

Garderoben 

Pass på at barna til enhver tid har tilstrekkelig tøyskift, inkludert sokkeskift. Vi er ute selv om det regner. Alle på Bjørnsletta bruker innesko.  

Sett riktig navn på klær og sko. På AKS vil umerkede klær legges i glemmekassene i garderoben. Glemmekassene blir tømt til jul og sommer og klærne som ikke er hentet blir gitt til FRETEX. Dette vil dere bli minnet om i forkant gjennom ukeplaner både fra AKS og fra skolen. Det er viktig at dere hjelper barna med å rydde i klærne på plassen. Klær skaper mye støv og vanskeliggjør renhold. Vi trenger deres hjelp til å holde orden. 

  

Innmelding, utmelding og endringer av antall dager 

Barna kan ha enten heltidsplass eller deltidsplass på AKS. Hos oss betyr det fem eller tre dager. Plassen på AKS løper til man sier opp, men skjer automatisk når barnet slutter på 4. trinn. Innmelding, utmelding og endring av antall dager gjøres elektronisk. Innmelding, utmelding og endring av antall dager. Eventuelt se link til elektronisk skjema på vår hjemmeside. 

 
Dette skjemaet krever MinID pålogging. Det forutsetter at du har norsk fødselsnummer og er foresatt til barn registrert ved grunnskolen i Oslo kommune.  

 
Alle som søker får plass på AKS, forutsatt at de har barn i SFO-alder og ikke har betalings-restanse til Oslo kommune fra tidligere barnehage- eller AKS-plass.  

 

Frister 

For å forsikre tidsnok registrering i systemet vårt, og dermed utsending av faktura til riktig tid, ber vi alle søke plass innen 1. juni. Søknader som kommer inn etter denne fristen vil ikke bli behandlet før i august og første faktura inneholder avgift for august og september med betalingsfrist i september. 

 

Ved oppsigelse eller endring av antall dager gjelder en måneds varsel fra den 30. i måneden.  

 

Endring fra heltidsplass til deltidsplass:  

Dersom foresatte ønsker endringer i oppholdstiden, må det søkes om dette. Oppholdstiden kan endres med virkning fra 1. august eller 1. januar.  I særlige tilfeller kan oppholdstiden endres med virkning fra andre tidspunkt. Rektor avgjør søknad om endring i oppholdstiden.  

 

Bytte av dager for dere med deltidsplass. 

Går barnet tre dager pr uke, må vi ha beskjed de dagene barnet skal benytte plassen. Skal barna gå på AKS på ulike ukedager i måneden, må dere melde fra om hvilke dager til baseleder så tidlig som mulig. Snakk også med barnet om endringene. Vi opplever noen ganger at barn er usikre om de skal på AKS. I slike tilfeller forsøker vi å ringe foresatte.