Helsesøster/fysioterapeut

Helsesøster som holder elevens hånd

Les mer her om Skolehelsetjenestens program for alle Osloskoler