Helsesykepleier/fysioterapeut

Helsesøster som holder elevens hånd

Skolens to helsesykepleiere holder til i 2. etasje i B-bygget (over Pangea), samme sted som skolens administrasjon. Begge er tilstede hver dag, men avvik kan forekomme. Henvendelse er mest effektivt per sms eller e-post.

Helsesykepleier 1.–6. trinn:
Linda Bergfjord
Telefon: 952 98 329
E-post: linda.bergfjord@bun.oslo.kommune.no 

Helsesykepleier 7.–10. trinn:
Hedwig Aksnes
Telefon: 953 07 322
E-post: hedwig.aksnes@bun.oslo.kommune.no 

Helsestasjon for ungdom:
Åpen hver mandag mellom kl. 16-19.
Hoffsveien 48, 4. etg.
Dette er et tilbud for deg mellom 12-24 år.

Vi har også 2 fysioterapeuter ved skolen:

Ragnhild Bech
Tilstede etter avtale
Telefon: 953 07 302
E-post: bech.ragnhild@bun.oslo.kommune.no

Åsta Janøy
Tilstede etter avtale
Telefon: 940 01 055
E-post: astakristin.janoy@bun.oslo.kommune.no

Les mer her om skolehelsetjenesten for alle Osloskoler