Helsesykepleier/fysioterapeut

Helsesøster som holder elevens hånd

Les mer her om Skolehelsetjenestens program for alle Osloskoler

 

 

 

 

 

 

 

Helsesykepleier/Fysioterapeut

Helsesykepleier 1.-7. trinn:

Linda Bergfjord
Tilstede ved skolen mandag-fredag
Telefon: 952 98 329
E-post: linda.bergfjord@bun.oslo.kommune.no

 

Helsesykepleier 8.-10. trinn:

Hedwig Aksnes
Tilstede ved skolen mandag-fredag
Telefon: 953 07 322
E-post: hedwig.aksnes@bun.oslo.kommune.no

 

Fysioterapeut:

Ragnhild Bech

Tilstede etter avtale
Telefon: 953 07 302
E-post: bech.ragnhild@bun.oslo.kommune.no