Hovedseksjon

Klage på standpunkt

To jenter hjelper hverandre med lekser.

Det er klagerett på standpunktkarakterer og eksamenskarakterer. Det er ikke klagerett på halvårsvurdering med karakter (terminkarakter).

Elevene på 10. trinn får standpunktkarakterer i alle fag, mens elevene på 9. trinn får standpunktkarakterer i Mat & helse og Kunst & håndverk, og ev. valgfag.

8. trinn får kun terminkarakterer bortsett fra i valgfag dersom eleven har valgt å avslutte valgfaget i år.

Når det gjelder klager på standpunktkarakterer tar fylkesmannen kun stilling til om regler for vurdering er fulgt. Fylkesmannen tar ikke stilling til lærerens faglige skjønn.