Informasjon om standpunkt, muntlig eksamen og klagerett

To jenter hjelper hverandre med lekser.

Her finner du informasjon om standpunktkarakterer, muntlig eksamen og klagerett til eksamens- og standpunktkarakterer.

Det er klagerett på standpunktkarakterer og eksamenskarakterer. Det er ikke klagerett på halvårsvurdering med karakter (terminkarakter).

Elevene på 10.trinn får standpunktkarakterer i alle fag, mens elevene på 9.trinn får standpunktkarakterer i Mat & helse og Kunst & håndverk, og ev. valgfag.

8.trinn får kun terminkarakterer bortsett fra i valgfag dersom eleven har valgt å avslutte valgfaget i år.

 

Informasjon om st.pkt., eksamen og klagrett