Hovedseksjon

Håndball 1.-2.trinn

Håndball

Informasjon om håndball tilbudet

Tilbudet
Oppstart for håndball er samme uke som skolen starter opp.
Håndball vil tilbys til 1. og 2.trinn, og det vil være mulighet for å melde seg på treninger én gang i uken for begge trinn. AKS Bjørnsletta vil ha hovedansvaret for organiseringen og påmeldingen, mens Ullern Håndball bidrar inn mot det sportslige opplegget med veiledning av trenere.

Utstyr
Det kreves ingen form for utstyr for å benytte seg av dette tilbudet.

Tider
1.trinn: Onsdager 14:00-16:00
2.trinn: Onsdager 14:00-16:00
Begge trinn trener samtidig på hver sin banehalvdel i flerbrukshallen.

Logistikk
Tilbudet holdes her på huset, i flerbrukshallen. Elevene vil derfor følges ned til treningen av håndballtrener og følges opp igjen til utkryss ved treningens slutt.

Påmeldingslink

https://www.cognitoforms.com/AKSBjornslettaStorebjorn34trinn/AKSHaandball20232024