Hovedseksjon

Informasjon ved flytting

To elever på første skoledag

Når, eller noe før, dere flytter må dere melde flytting til skolen der eleven går og til skolen som dere flytter til. I skjemaer kan dere også søke om å beholde plassen på skolen eleven går på nå, hvis dere ønsker det. 
Bruk dette skjemaet til å melde flytting. 

Dersom barnet ditt går på AKS, må dere sende inn oppsigelse før der flytter. DEt er en måned oppsigelse, fra den 1. i måneden. Det betyr at dersom dere flytter 13 mai, må oppsigelsen på AKS være sendt inn seineste 31 mars.
Lenke til oppsiglese.