Årshjul skoleåret 2018-2019

Ungdommer som driver med prosjektplanlegging rundt et bord

Her kan du studere skolens årshjul:

Bjørnsletta skoles årshjul 2018-2019