Skoleruta & årshjulet

Ungdommer som driver med prosjektplanlegging rundt et bord

Her er Skoleruta 2019/2020 for Osloskolen.

Her kan du studere Bjørnsletta skoles årsuavhengige årshjul.