Hovedseksjon

Basket 3.-4.trinn

Basket

Informasjon om basket tilbudet

Tilbudet
Basket vil tilbys til 3. og 4.trinn i enkelte perioder, og trinnene vil trene sammen i gitt treningstid én gang i uken. Første periode vil være samtidig som aktivitetsperioden «Bli kjent & vennskap» på AKS som starter i uke 14 og slutter i uke 21. Organisering og påmelding vil AKS Bjørnsletta ha hovedansvaret for, mens Basket vil ha hovedansvaret for det sportslige innholdet ved treningene – AKS vil mer eller mindre bistå trenere med pedagogiske ferdigheter og sørge for barnas sikkerhet og læring inn mot idretten.

Utstyr
Det kreves ingen form for utstyr for å benytte seg av dette tilbudet, men det er ønskelig at elevene bruker innesko/joggesko som kan brukes i gymsalen.

Tider
3. og 4.trinn: Onsdager 14:00-15:30

Logistikk
Tilbudet holdes her på huset, i flerbrukshallen. Elevene vil derfor følges ned til treningen av AKS-ansatt og følges opp igjen til utkryss ved treningens slutt. AKS-ansatte som følger, vil også bidra inn mot treningen som støtte for baskettreneren.

Påmeldingslink

https://www.cognitoforms.com/AKSBjornslettaStorebjorn34trinn/AKSBasketAprilmai2024 

Tilbudet er åpent for påmeldinger allerede nå, men det vil bli kommunisert en «påmeldingsfrist» nærmere oppstart av tilbudet, da tilbudet er periodisert og trenerne ønsker en form for forutsigbarhet med tanke på planlegging som er til fordel for barnas modning og læring inn mot idretten.