Hovedseksjon

1.trinn - Lillebjørn

diagram, ringdiagram

1.trinn - AKS Bjørnsletta

På denne siden finner du informasjon og påmelding for 1.trinn til de ulike periodene gjennom året. 
Over er et årshjul der dere ser alle periodene vi skal gjennom og datoer det er fint å holde av.
Vi sender også ut informasjon for påmelding til de ulike aktivitetene i hver periode ut via skolemelding, last gjerne ned skolemelding-appen og sjekk den gjevnlig så dere får med dere alt som skjer på AKS.

Hente- og hjemsendingsavtale - 1.trinn
Vi oppdaterer faste hente og hjemsendingstider rett før hver neste/nye påmeldingsperiode. 
Dvs at hvis dere ikke får sendt inn ny hente og hjemsendingsavtale før den nye påmeldingsperioden har startet, så må dere sende inn epost hver uke med hjemsendingstider frem til neste påmeldingsperiode.