Velkommen til skolestart!

Bjørnsletta skole
  • 2.-4.trinn møter mandag 16.08 kl. 08:30
  • 5.-7.trinn møter kl. 08:15
  • 9 & 10.trinn møter 08:15
  • Det blir vanlig timeplan fra første dag.