Rødt nivå i koronapandemien ved Bjørnsletta skole 1.-7. trinn

Oslo by

Det innebærer at klassene deles i mindre grupper / kohorter. På 1.-4 trinn vil kohortene være på inntil 15 elever. På 5.-7.trinn vil kohortene være på inntil 20 elever.

1.-4. trinn vil ha undervisning 4 timer hver dag. Kontaktlærer informerer om start og avslutningstider for den enkelte klasse. AKS tar over hver enkelt kohort ved skoleslutt og er åpent til kl 16.30.

5.-6. trinn vil vi ha undervisning på skolen 2,5 timer pr dag og digital undervisning med lærer 2 timer pr dag.

7. trinn følger vanlig timeplan men er delt i to kohorter.

Vi har tatt i bruk alle rommene på skolen for å få organiseringen på plass. 1.-4. trinn vil få sin undervisning i ulike rom slik at avstand og smittevern blir ivaretatt. Uteskole vil også være en del av organiseringen. 5.-7 trinn vil få undervisning i klasserommet sitt.

For å ivareta smittevern kan foreldre ikke følge med barna inn på skolens område. Barna må leveres ved bommen. Ved henting på AKS utenom faste hjemsendingstider ber vi foresatte ringe til Storebjørn eller Lillebjørn telefonene.

Som tidligere gjelder det god håndhygiene på skolen og hyppig rengjøring for å unngå overflate smitte.
Barn som har symptomer skal være hjemme. Hvis barna viser symptomer på skolen vil foreldre bli kontaktet og barna må være hjemme.

Barn som er i den samme kohorten kan møtes også på fritiden.

Elever med behov for særskilt oppfølging vil få sine behov tilgodesett også på rødt nivå. Har du barn på 1.-4. trinn med særskilte behov ta kontakt med Kine iljen Ervik og har du barn på 5.-7. trinn med sørskilte behov ta kontakt med Lise Skudvig.

 

kine.iljen.ervik@ude.oslo.kommune.no

lise.skudvig@ude.oslo.kommune.no