Operasjon dagsverk 1.november

Operasjon dagsverk-logoen 2018

Elevorganisasjonen, tidligere under navnet Norges Gymnasiastsamband (NGS), har arrangert Operasjon dagsverk (OD) siden 1964. Hele tida har hensikten vært at norsk ungdom skal gi en dag av sin utdanning og gjøre et dagsverk ute i samfunnet for å samle inn penger til utdanning for ungdom i andre land.

Det er Elevrådet ved Bjørnsletta skole som arrangerer Operasjon dagsverk.

FAKTA OM OD

Operasjon Dagsverk, årlig solidaritetsaksjon blant skoleelever i Norge. Den første Operasjon Dagsverk ble avholdt i 1964. 
Aksjonen ble startet av Norges Gymnasiastsamband. Elever fra flere ulike skoleslag deltar, først og fremst ved å arbeide én dag til inntekt for aksjonen.
Formålet er, ved siden av å jobbe inn penger til et prosjekt i et utviklingsland, å skape interesse, debatt og engasjement blant skoleelevene om internasjonale spørsmål.

KILDE:

https://snl.no/Operasjon_Dagsverk.