OD-dagen 2019

Operasjon dagsverk-logoen 2018

40 000 unge risikerer hver dag livet i gruver i DR Kongo for mineralene mobilene våre lages av. Titusenvis av ungdommer jobber i gruver i Østlige DR Kongo. Mange slutter på skolen for å jobbe i gruver fordi familien ikke har råd til skolegangen. Arbeid i gruver er livsfarlig og kjempeskummelt. Ungdom i gruvebyer i Øst-Kongo kan fortelle deg historier om venner som har skadet seg eller dødd i gruver. De kan fortelle deg historier om venner som ruser seg for å tørre å gå på jobb.

Når ungdom kommer tilbake fra gruvearbeid, er mange traumatiserte eller har havnet så langt bak pensum at de ikke kan følge undervisningen videre. Da er det vanskelig å prøve å følge skoleløpet. Eller å komme seg videre i livet.

 

Mer om OD-dagen kan du lese her.

Elevene i ungdomsskolen skal ha fått med seg en informasjonsfolder hjem, og det er snakket om Operasjon Dagsverk i klassene.