Standpunktkarakterer for 9. og 10. trinn er nå publisert på ITS

standpunkt redigert

Klage på standpunkt skal sendes til skolens postmottak (bjornsletta@ude.oslo.kommune.no) med rektor og ass.rektor på kopi. Husk at klagen må underskrives. Det er viktig at det i emnefeltet står: Klage på standpunkt.