Bruk refleks i mørket!

Refleksbrikke formet som en bjørn - viktig å bære refleks i mørket!

Ifølge Trygg trafikk skjer de fleste ulykker med myke trafikanter i byene idet fotgjengere krysser gater. Lys fra andre biler, butikkvinduer og skilt konkurrerer om oppmerksomheten til bilistene og gjør det vanskelig å se fotgjengere uten refleks.

Sekundene teller
Går du uten refleks, vil en bilist i 50 km/t kun ha 2 sekunder på å se deg.
Bruker du refleks, har bilisten derimot så mye som 10 sekunder til rådighet for å oppdage deg.

Bruk derfor noen minutter på å feste refleks på alle jakker, sekker og bagger til elevene. Refleksstriper i klærne alene er ikke nødvendigvis nok: Jo flere refleksmerker, dess bedre! Da har du én ting mindre å bekymre deg for i hverdagen, og barna er trygge i mørket. Dette tipset gjelder også for ungdom og voksne, så de store kan gå foran med et godt eksempel.


Skolen og FAU ber dessuten foreldre og ansatte om kun å kjøre til skolen hvis det er ytterst nødvendig. Å gå til og fra skolen er bra for lokalmiljøet og helsen til barna. Hvis det må kjøres til skolen, skal veien ved Åsjordet benyttes. Her er det fortau og snuplass. Kjør forsiktig - spesielt der barna krysser veien. Unngå å stå på tomgang. Det er utrivelig for alle.

Skogfaret skal ikke benyttes. Her er det ikke fortau, og mange barn går her. Daglig er det foreldre som slipper av barn og ungdommer ved gangveien. Elever skal slippes av i krysset Lyseveien/Skogfaret.

For øvrig oppfordrer FAU til å velge veier med fortau når man skal kjøre i nærmiljøet!