Hovedseksjon

Velkommen til et nytt skoleår på Bjørnsletta skole

Barn hopper paradis.

Første skoledag er mandag 21. august.

Skolestartere/1. trinn:

kl 10.00 Oppmøte ved tribunen i skolegården.
Vi roper opp en og en klassevis. Elevene hilser på rektor og kontaktlærer før klassen går samlet til klasserommet.
kl 12.00 Avsluttes skoledagen og AKS begynner. Gi beskjed til lillebjørn-eposten dersom ditt barn ikke skal delta på AKS den dagen. 
Mens elevene er med læreren sin har foresatte mulighet til å mingle på skolen. 

2. - 4. trinn:
Kl 08.30 oppmøte og mottagelse av lærerne utenfor A1.

5. trinn:
Kl 08.30 oppmøte og mottagelse av lærerne mellom A og B - bygget.

6. - 7. trinn:
kl 08.00 oppmøte og mottagelse av lærerne mellom A og B bygget. 

8.trinn:
kl 09.30 oppmøte i Pangea, inn hovedinngang B. Vi presenterer årets lærerteam og sørger for at nye elever finner sin klasse. 

9. - 10. trinn:
kl 08.30 Oppmøte og mottagelse av lærerne mellom B og C bygget.

Skoledagen for 2. - 10. trinn varer til hver enkelt klasse sluttid på timeplanen.

Velkommen til dere alle sammen!