Hovedseksjon

Temakveld om asperger/autisme

Lærer og elev

Oslo kommune har inivtert psykologspesialist og mamma, Judith Van der Weele og hennes barn til å fortelle fra sin hverdag. Kristoffer opplever verden på en litt annen måte enn mange andre. Maiken har vært en vikitig støttespiller som søster. 

Målet er at denne kvelen skal gi inspirasjon, håp og støtte i hverdagen, samt konkrete faglige innspill.

Psykologspesialist Judith Van der Weele har lang erfaring innen traumefeltet. Hun har gjennom mange år vært en av landets ledenede fagpersoner innen arbeid med kompleks traumatisering og kultursensitiv praksis. 

Målguppe: Aktuelle familier, innbyggere og fagpersoner i bydelene Frogner, Vestre Aker og Ullern.

Tid og sted: Ruseløkka Skole, 11. mai kl 19.00

Ved spørsmål kontakt:

Hanne.skiaker@hel.oslo.kommune.no eller annebrit.haug@hel.oslo.kommune.no