Nasjonale prøver

Nasjonale prøver

Informasjon om gjennomføring av Nasjonale prøver på Bjørnsletta skole.

• Tidspunkt for gjennomføringene.
Lesing 12.09.2017 9.trinn
Regning 14.09.2017 8.trinn
Regning 14.09.2017 9.trinn
Lesing 15.09.2017 8.trinn
Engelsk 18.09.2017 8.trinn
Lesing 17.10.2017 5.trinn
Regning 20.10.2017 5.trinn
Engelsk 23.10.2017 5.trinn

• Formålet med nasjonale prøver er å vurdere i hvilken grad skolen lykkes med å utvikle elevenes ferdigheter i lesing, regning og engelsk. Nasjonale prøver er ikke prøver i fag, men i grunnleggende ferdigheter i alle fag. Prøvene i lesing og regning tar derfor ikke bare utgangspunkt i kompetansemålene i norsk og matematikk, men også i andre fag der mål for lesing og regning er integrert. Prøvene i engelsk skiller seg fra de to andre prøvene ved at de tar utgangspunkt i kompetansemål i ett fag.

• Resultatene fra prøvene blir formidlet til foreldre gjennom kontaktlærer.