Hovedseksjon

Kast Ballen

Barn som løper i skolegård

Kast ballen er for 1. - 3. trinn.
Opplegget er laget for at det skal gi elvene en utfordring og lek med ball i friminuttene. Elevene og lærerne vil bli motivert og inspirert gjennom filmsnutter laget av Norges Håndballsforbund. 

Vi gleder oss til å se elevene våre ha det gøy med ball i friminuttene.

Les mer om opplegget her.