Friluftslivgruppa på overnattingstur

Ti. 3.12. 0:00

on. 4.12. 0:00

Valgfaggruppa Natur, miljø og friluftsliv med elever fra 8., 9. og 10.trinn drar på overnattingstur.