Nynorsk-november!

En gutt leser en bok

Mange tror kanskje at det er først på ungdomstrinnet at elevene møter nynorsk, men i henhold til gjeldende læreplan i norsk skal elevene jobbe med lesing og skriving på nynorsk gjennom hele grunnskolen. Her er punktene som omhandler nynorsk sortert etter trinn:

 

Kompetansemål i norsk etter 2.trinn
Mål for opplæringen er at:

- eleven skal lytte til tekster på bokmål og nynorsk og samtale om dem.

- eleven skal vise forståelse for sammenhengen mellom språklyd og bokstav og mellom talespråk og skriftspråk

-eleven skal samtale om begrepene dialekt, bokmål og nynorsk

 

Kompetansemål i norsk etter 4.trinn

Mål for opplæringen er at:

- eleven skal lese tekster av ulike typer på bokmål og nynorsk med sammenheng og forståelse

- eleven skal samtale om sanger, regler, dikt, fortellinger og eventyr fra fortid og nåtid på bokmål, nynorsk og i oversettelse fra samisk og andre språk

 

Kompetansemål i norsk etter 7.trinn

Mål for opplæringen er at:

- eleven skal lese et bredt utvalg norske og oversatte tekster i ulike sjangere på bokmål og nynorsk, og reflektere over innhold og form i teksten

- eleven skal sammenligne språk og språkbruk i tekster på bokmål og nynorsk

- eleven skal sammenligne talemål i eget miljø med noen andre talemålsvarianter og med de skriftlige målformene bokmål og nynorsk

- eleven skal presentere egne tolkinger av personer, handling og tema i et variert utvalg av barne- og ungdomslitteratur på bokmål og nynorsk og i oversettelse fra samisk

 

Kompetansemål i norsk etter 10.trinn

Mål for opplæringen er at:

- eleven skal lese og analysere et bredt utvalg tekster i ulike sjangere og medier på bokmål og nynorsk og formidle mulige tolkninger

- eleven skal skrive kreative, informative, reflekterende og argumenterende tekster på hovedmål og sidemål med begrunnede synspunkter og tilpasset mottaker, formål og medium

- eleven skal gjøre rede for noen kjennetegn ved hovedgrupper av talemål i Norge, og diskutere holdninger til ulike talemål og til de skriftlige målformene nynorsk og bokmål

- eleven skal bruke grammatiske begreper til å sammenligne nynorsk og bokmål

- eleven skal forklare bakgrunnen for at det er to likestilte norske målformer, og gjøre rede for språkdebatt og språklig variasjon i Norge i dag