Nasjonale prøver høsten 2018

Elever arbeider i klasserom. (Foto: Heidi M. Skjebstad)

Nasjonale prøver gjennomføres hver høst for elever på 5., 8. og 9.trinn. Elevene prøves i engelsk (5. og 8.trinn), lesing (5., 8.og 9.trinn) og regning (5., 8.og 9.trinn).

 • Lesing 5.trinn
 • Regning 5.trinn
 • Engelsk 5.trinn
 • Regning 8. og 9.trinn
 • Engelsk 8.trinn
 • Lesing: 8. og 9.trinnFormålet med nasjonale prøver er å gi skolene kunnskap om elevenes grunnleggende ferdigheter i lesing, regning og engelsk. Informasjonen fra prøvene skal danne grunnlag for underveisvurdering og kvalitetsutvikling på alle nivåer i skolesystemet.  (Udir.no)

Her på Bjørnsletta gjennomføres prøvene etter følgende plan (med forbehold om endringer):

 

 • 5.trinn engelsk - 16.10.2018
 • 5.trinn regning - 23.10.2018
 • 5.trinn lesing - 29.10.2018

 • 8.trinn engelsk (60 min) - 10.09.2018
 • 8.trinn lesing (90 min) - 14.09.2018
 • 8.trinn regning (90 min) - 17.09.2018

 • 9.trinn regning ( 90 min) - 10.09.2018
 • 9.trinn lesing ( 90 min) - 12.09.2018


Ta gjerne kontakt med skolens rektor dersom du har spørsmål om prøvene.