Gult nivå på 1. - 10. trinn og AKS fra onsdag 3. februar

Jente i snø

Vi er tilbake til at elevene følger vanlig timeplan. 

AKS går tilbake til påmeldingsaktivitene for denne perioden. 

Vi ser frem til en mer normal hverdag med elevene.