Første skoledag i 1. klasse

bilde nyhet
  • Elevene møter på skolen kl. 10:00
  • Rektor ønsker velkommen og roper opp elevene
  • Elevene hilser på lærer - går inn i klasserommet sammen med klassen sin
  • Foreldre venter ute
  • Skoledagen avsluttes kl. 12:00
  • AKS er åpent for elevene fra kl. 12:00
  • Les mer om dette her: Oppstart 1.trinn.pdf