Folkemøte mot utbygging rundt Bjørnsletta skole.

folkemøte red bilde

 

   Nesten sperret: blind­veien mot Bjørnsletta skole, befaring med Brann- og rednings-etaten høst 2017

FAU ved Bjørnsletta skole ønsker med dette å invitere alle foresatte med barn på Bjørnsletta skole, naboer og andre interesserte til et folkemøte for å markere motstand mot den omfattende utbyggingen som er planlagt rundt Bjørnsletta skole.

 KRITISKE PUNKTER VEDRØRENDE UTBYGGINGEN:

•Tiltaket medfører for mange nye boenheter som skal benytte privat blindvei til Bjørnsletta skole.

•Sikkerhet i anleggs- og byggefasen var ikke tilfredsstillende for ferdigbygget sak i Åsjordet lA, 1B og 1C, tidligere Hoffsjef Løvenskioldsvei 26.

•Parkering i privat vei ned til Bjørnsletta skole er ikke ønskelig.

•Avkjørsel fra enkelte tomter vurderes som meget kritisk.

•I anleggsperioden anses tilkomst til alle tomter som meget kritisk, og generelt må det stilles strenge krav til rigg- og arealbruksplan for tiltakene samlet.

•Nærhet til lekeområdet for barneskolen («Nedre») vurderes som meget kritisk for enkelte tomter.

 

                                                                            MØT OPP!

                                                                       MOBILISERING

                                                      SØRGER FOR OPPMERKSOMHET

                                Representanter fra utbygger, myndigheter og politikere er invitert.