Endrede rutiner for å melde ifra om fravær

Barn i lekestativ


Etter varslet pålegg fra Datatilsynet fjerner Utdanningsetaten nå foresattes mulighet til å skrive fritekst når det skal meldes om fravær for eget barn i Skolemelding. Dette er for å sikre at foresatte ikke sender sensitive personopplysninger i løsninger som ikke er spesielt egnet for dette. Det å skrive at en elev er syk, er ifølge Datatilsynet i seg selv en helseopplysning, og skal derfor ikke sendes via Skolemelding (app og web) eller SMS. Foresatte skal heller ikke melde fravær på e-post.

Fra og med fredag 14. juni må foresatte melde fravær på én av følgende måter: 

  • Via knappen "Meld fravær" i Skolemeldingsappen
  • Logge inn i Skoleplattform Oslo og sende fraværsmelding fra meldingsverktøyet (knappen "Meld fravær")
  • Ringe Bjørnsletta skole på telefon 23 46 85 80 i kontortid (kl.8.00-15.30)

Skolens ansatte skal fortsatt kunne bruke Skolemelding (app og web) til å sende SMS ut, som tidligere.