Bjørnsletta skole arrangerer FORUT-løp

En jente fra Sierra Leone illustrerer FORUT skoleløp

FORUT er en solidaritetsaksjon for utvikling og eies av Juba, Juvente og IOGT. FORUT skoleløp arrangeres på skoler rundt om i Norge for å sette fokus på at alle barn bør ha tilgang til utdanning. For mange barn kan utdanning være en vei ut av fattigdom, og i år er et spesielt fokus rettet mot det lille afrikanske landet Sierra Leone.

FORUT skoleløp er en skoleaksjon der elevene lærer om globale temaer som FNs bærekraftmål, bistand og utviklingsarbeid, samtidig som de selv bidrar med en innsats (løping) for jevnaldrende i andre land. Elevene skaffer seg sponsorer blant venner og familie til å betale et avtalt beløp for hver runde eleven fullfører rundt skolen, eventuelt en fast pris for hele løpsopplevelsen.


TIL DE FORESATTE:
Den praktiske gjennomføringen:

Hver elev skal altså finne seg sponsor som kan sponse dem med et beløp. Dette kan være et beløp per runde eller et totalbeløp for å løpe et visst antall runder eller å delta. Hva de avtaler fylles ut på sponsorkortet. Når eleven løper, registrerer læreren antallet runder ved å sette en strek per runde. Når eleven er ferdig, registreres totalt antall runder. Eleven meddeler rundetallet til sponsoren sin, som holder avtalen og betaler til FORUT. Eleven sier ifra til læreren når dette er gjort (dagen etterpå), og læreren krysser av på klasseskjemaet vi sendte ut tidligere at beløpet er betalt.

Vi har ingen kontrollfunksjon for at det stemmer, men det er heller ikke vårt fokus å kontrollere dette. Dette er for alle, og hovedvekt ligger på deltakelse. Hvis noen ikke klarer å skaffe sponsor, får de selvfølgelig løpe likevel. Vi gjør ikke stort nummer ut av det. Det er fellesskap og glede som er viktigst denne dagen.