Høsten 2017 -  foreldremøter.

Foreldremøte

               1. trinn: Mandag 21.08 kl. 10.30, mens elevene er i klasserommene.

            2.-3.trinn:  Tirsdag 22.08 kl. 18.00

4.-5. og 6. trinn:  Mandag 28.08 kl. 18.00

                8.trinn:  Mandag 21.08 kl. 18.00

                9.trinn:  Onsdag 30.08 kl. 18.00

             10. trinn:  Onsdag 23.08 kl. 18.00