Påmeldingsaktiviteter

AKS-figur-maler-gul

Her finner dere periodeplanen for våre påmeldingsaktiviteter.

Nå går vi inn i Kunst og kultur-perioden, som vi avslutter med en åpen dag og fremføring torsdag 2. april kl 16.00–17.30.

Neste periode er Vårfestivalen, med aktiviteter innenfor dette temaet. 4. trinn begynner sin "Russetid" da. Mer informasjon kommer.