Idrettstilbud på AKS Bjørnsletta    1. - 4. trinn

AKS-figur-fotball-gul

Våren 2021 startet vi en prosess rundt et samarbeid mellom Ullern IF, Ullern Tennis og AKS Bjørnsletta. Dette samarbeidet vil bety at vi kan tilby idrettsaktiviteter i samarbeid med Ullern IF og Ullern Tennis til våre elever på AKS Bjørnsletta.  

Status på prosessen er at søknaden om prosjektmidler til dette samarbeidet er oppe til vurdering hos UDA og Oslo idrettskrets, og vi kan sikte på å få svar i løpet av august 2021 på denne søknaden. 

Uansett vil AKS Bjørnsletta legge til rette for et tilbud som omfatter mye idrettsaktivitet, samarbeid med Ullern IF og Ullern Tennis eller ei. Hvilke idretter og aktiviteter dette blir vil vi komme med informasjon om så fort vi har fått svar fra UDA og Oslo Idrettskrets i løpet av august.